Netværk "Health and Hearing"

Lydteknologi kan øge livskvaliteten og samtidig skabe en mere effektiv sundhedssektor. Danish Sound Cluster har med midler fra Forsknings- og undervisningsministeriet de seneste år igangsat en række Innovationsprojekter for en partnerkreds af medlemmer, virksomheder, startups og forskning i krydsfeltet mellem lydteknologi og sundhed. Det har typisk været mindre projekter, men en god start. 

Ambitionsniveauet er steget og Danish Sound Cluster igangsætter nu en netværksaktivitet med opstart i 4. kvartal 2024 med henblik på at udvikle en større projektindsats ved at samle en bredere kreds af virksomheder, forskere og aftagerorganisationer inden for feltet.

Formål med netværket og temaer

Det er netværkets formål at inspirere til videreudvikling af nye idéer og løsninger i krydsfeltet mellem lydteknologi og sundhed. Løsninger som kan blive fremtidige gode business cases for brugerne, sundhedsvæsenet og dermed for industrien.

Lydteknologi og de afledte forretningsmodeller og -processer kan øge livskvaliteten og samtidig skabe en mere effektiv sundhedssektor – nationalt og internationalt. Eksempler herpå:

  • Afhjælpning af høretab og videreudvikling heraf til hjælp for hver femte verdensborger. Fokus på udbredelsen, oplevelsen for nye brugere samt afledte effekter som stigmatisering og den øgede risiko for demens.
  • Lyd og musik skaber mental sundhed. Omsætning af nyeste forskning, der peger på at musik og anden lydterapi har positiv effekt på en række sygdomme, som stress, demens, alzheimers, ADHD, psykiske lidelser m.fl.

Alle netværksdeltagere skal naturligvis selv være med til definere og forankre temaerne i netværket – ovenstående er blot til inspiration.

Målgruppe

Du og din virksomhed/organisation arbejder i krydsfeltet mellem lydteknologi og sundhed jf. temaerne ovenfor. Din egen profil er formentlig inden for strategi-, forretnings- eller projekt-udvikling og du/I er på udkig efter potentielle innovative samarbejdsmuligheder.

Deltagerne kommer muligvis fra konkurrerende virksomheder, der samtidig også er potentielle samarbejdspartnere. Netværkets kultur vil være: Med fælles indsats og videndeling gør vi “kagen større” – før vi deler den.

Netværksmøder
Netværket forventer at mødes 4 gange årlig med opstartsmøde i 4. kvartal 2024. Hvis du er interesseret, kan du allerede helt uforpligtende skive dig på kontaktlisten her:

Deltagergebyr
DKK 0,- for deltagere fra medlemsvirksomheder af Danish Sound Cluster – det er muligt at være gæst til et enkelt netværksmøde. DKK 5.000,- ex. moms pr. person for øvrige virksomheder. Læs mere her om rammerne for Danish Sound Clusters netværksgrupper

Kontakt
Er du i målgruppen og overvejer deltagelse i netværket – er du meget velkommen til at kontakte Business Developer hos Danish Sound Cluster, Jens Nedergaard, jn@danishsoundcluster.dk, +45 31 62 13 15.

Innovationskraft
Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læse mere om Innovationskraft HER

Tilmeld dig

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: