Søg midler til lydprojekt

Læs detaljerne her

Danish Sound Cluster faciliterer industridrevne innovationsprojekter og anvendt forskning. Formålet er at understøtte udviklingen og frembringelsen af løsninger på komplekse problemstillinger, som kun lader sig løse med inddragelse af mangfoldige ekspertiser og fagfelter. I projekterne samarbejder virksomheder og forsknings-og videninstitutioner tværfagligt om at få mere viden inden for et felt.

Kontakt os for en snak om din idé til et lydprojekt!

Vi kan hjælpe dig med at afgrænse projektet, finde potentielle samarbejdspartnere og give dig sparring på at udfylde ansøgning og budget. Vi kan også svare på spørgsmål om de krav vi stiller for at bevilge midler til dit projekt. 

Projektleder Tinne Midtgaard

tm@danishsoundcluster.dk – tlf. 30 49 78 46

HVEM KAN DELTAGE?

I hvert projekt deltager mindst én dansk vidensinstitution (et universitet eller et GTS-institut) og mindst to danske virksomheder. 

Mindst én af de deltagende virksomheder skal være en SMV. 

(max 250 ansatte – max omsæting EUR 50 mio. eller max balance  EUR 43 mio  og ingen “ikke-SMV” må eje mere end 25% af virksomheden (yderligere detaljer om SMV findes HER).

Udenlandske virksomheder er også velkomne til deltage.

HVAD BEVILGER VI MIDLER TIL ?

Du kan søge bredt indenfor de områder som Danish Sound Cluster arbejder med:

Gennemførelse af R&D aktiviteter, f.eks. anvendt forskning, udvikling og demonstration 

Forprojekter og feasibility-studier evt. som optakt til større forsknings- og udviklingsprojekter 

Behovs- og potentialeafdækning 

Kommunikation og vidensdeling 

RAMMER OG ANSØGNING 

I kan søge om støtte på 100-300.000 kr. til at dække vidensinstitutionernes lønomkostninger.  

Virksomhederne bidrager med arbejdstimer.

Samarbejdspartnerne i projektet indgår en samarbejdsaftale, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart. 

Indsend en kort projektbeskrivelse med budget og timeforbrugsbudget og forslag til formidlingsaktiviteter.

TIDSFRISTER OG PROCES 

Send din ansøgning inden udgangen af hvert kvartal. 

Sekretariatet og styregruppen behandler ansøgningerne og giver svar ca. en måned efter fristens udløb – dog i august for ansøgninger i Q2. 

Projektet skal starte i det efterfølgende kvartal.

Projektet skal afsluttes højst 6-12 måneder efter at I har fået bevilget projektmidler 

Nyttige skabeloner downloades her:

Ansøgningsskema – HER

Bevillingstilsagn – HER

Samarbejdsaftale – HER

Tildeling af projekter – HER

Skabelon til timeregistrering – HER

Slutrapport – HER

Retningslinjer om UFS’ Innovationskraft  2021-2024 – HER

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: