Innovationskraft

Innovationskraft

Er navnet på den samlede danske klyngeindsats, der dækker 13 forskellige styrkepositioner i Danmark. Innovationskraft er rygraden i Danish Sound Clusters indsats for at styrke innovationen i de danske lydvirksomheder.

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virksomheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder.

De nationale klyngeorganisationer er den bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele deres respektive økosystem, som ud over virksomheder og videninstitutioner også omfatter fx offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer.

Klyngeindsatsen skal ruste virksomhederne til at gribe nye muligheder og håndtere udfordringer knyttet til nye muligheder, behov og betingelser på markeder ude og hjemme baseret på samarbejde med hinanden og andre aktører. Det gælder ikke mindst i forhold til øget digitalisering, den gennemgribende grønne omstilling og omlægning til mere bæredygtighed i produktion og samfundet generelt.

Klyngeorganisationerne har internationalt udsyn og fremmer samarbejde om innovation på tværs af landegrænser. Det skal bl.a. styrke adgangen til internationalt innovationssamarbejde og til ny international viden om test, demonstration, teknologi og forretningsmuligheder. 

Innovationskraftprojektet løber i perioden 2021 – 2024 og er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

For yderligere oplysninger:

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/innovationskraft-danske-klynger-viden-og-erhverv-2023-2024

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2020/opslag-til-klyngeprogrammet-innovationskraft-danske-klynger-for-viden-og-erhverv-2021-2024

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: