Om os

Vi forener lydbranchens virksomheder, iværksættere og videns- og forskningsmiljøer.

Vores vision

Vi samarbejder og understøtter et lydmiljø i verdensklasse

Hvem vi er

Vi er et fagligt involverende medlemsforum for samarbejde, netværk og forretningsudvikling. Vi bygger bro mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv i lydbranchen.

Danish Sound Cluster er den landsdækkende klyngeorganisation for Danmarks lydbranche. Vi arbejder for at forbedre menneskers livskvalitet gennem innovative lydløsninger. Vores mål er, at Danmark i 2025 skal ligge blandt verdens 3 bedste leverandører af lydrelaterede produkter og løsninger.

 

Lydteknologi udgør i dag et af Danmarks stærkeste tech-områder. For at fastholde og udbygge den position skal branchens aktører arbejde endnu tættere sammen. Som medlemsorganisation faciliterer vi samarbejds- og innovationsprojekter på tværs af lydbranchen og de tilknyttede videns- og forskningsmiljøer, samt styrker videndeling og faglige netværk. Desuden understøtter vi iværksætteri og internationale samarbejder.

Hvem er lydbranchen

Livskvalitet og teknologi i verdensklasse

Den danske lydbranche består af 600 virksomheder, hvor lyd er den primære eller væsentlige del af det strategiske fokus. Branchen beskæftiger 52,000 medarbejdere, genererer årlig omsætning på DKK 70 mia. og eksporterer for mere end DKK 60 mia., svarende til 4 % af den samlede danske eksport. 

Lydsektoren er blandt de 4 (ud af 11) danske teknologi-sektorer (ATV’s analyse), der scorer over det gennemsnitlige antal patenter og videnskabelige publikationer internationalt, hvilket understreger Danmarks stærke position inden for lyd. Læs mere i vores seneste brancheanalyse. 

Lydteknologi er derfor et af Danmarks stærkeste tech-områder, der bidrager til livskvalitet hos mennesker i hele verdenen. 

Lydbranchen har – stærkt forenklet – tre fokusområder:

  • Hørelse og Sundhed – Hvordan benytter vi lydteknologisk innovation til at øge befolkningens livskvalitet og sundhedstilstand? Hvordan diagnosticerer, undgår og afhjælper vi høretab? Hvordan kan lyd og musik afhjælpe somatiske og psykiatriske lidelser?
  • Akustik og Miljø – Hvordan monitorerer, reducerer og bekæmper vi støj – inde som ude? – i trafikken, i bymiljøet, i industrien, på arbejdspladsen og i hjemmet? Hvordan skaber vi bygninger og materialer som understøtter god lyd? 
  • Lydoplevelser – Hvordan udvikler vi god lyd som indholds-, oplevelses- og kommunikationselement til live koncerter, i hjemmet, i bilen, på museer, i telefonen og i digitale medier som gaming, film, podcast, TV, radio og sociale medier?

Uddannelses-muligheder

Fundamentet for den danske lydindustri er en årelang tradition for forskning og uddannelse inden for en række felter bl.a. akustik, audiologi, elektroteknologi, bygnings- og lyddesign, digital signalbehandling og musik.

I mere end 100 år har dansk forskning været førende og i dag er resultatet, at der findes mere end 60 bachelor- og kandidatuddannelser på danske universiteter og professionshøjskoler, hvor LYD indgår som en væsentlig komponent – se oversigt.

Hvad er en klynge

En klynge er en åben og neutral platform, der faciliterer samarbejder, booster partnerskaber og accelererer vidensbaseret innovation for at løse fremtidens store udfordringer.

Baseret på virksomhedernes behov tager klyngen lederskab for at drive bæredygtig vækst og innovation  i verdensklasse.

Ved at samle aktører på tværs adresserer klynger muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én videninstitution, én kommune eller én organisation ikke kan løse alene.

  • Danmark har 13 officielt udnævnte  klyngeorganisationer. Danish Sound Cluster er én af disse.
  • Klyngerne er udpeget til at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører.
  • Styrkepositionerne er udpeget dels af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og dels af Uddannelses- og forskningsministeriet.
  • Danish Sound Cluster er en del af klyngeprogrammet Innovationskraft, som finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Virksomheder i alle størrelser

Mød jeres kommende kunder, leverandører, samarbejdspartnere, og få adgang til kompetent arbejdskraft.

Corporate

Få adgang til den nyeste forskning, mød nye talenter i branchen og promovér jer over for studerende.

Forsknings- og vidensinstitution

Bring jeres forskning i spil og hjælp jeres studerende med at etablere virksomhedssamarbejder.

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: