Om os

Vi forener lydbranchens virksomheder, iværksættere og videns-og forskningsmiljøer.

Om os

Vi forener lydbranchens virksomheder, iværksættere og videns-og forskningsmiljøer.

Vi bygger bro

Vi er den danske lydbranches tværgående organisation. Vi understøtter, at viden og kompetencer fra forsknings- og innovationssystemet bliver bragt i spil i virksomhederne.

Forener lydbranchen

Meld jeres virksomhed ind i dag, søg inspiration på webinarer og konferencer og byd ind i de faglige arbejdsgrupper, hvor vi udtænker fremtidens lydteknologiske løsninger.  

Torben Vilsgaard
Direktør

T: (+45) 29 26 00 00

E: tv@danishsound.org

Vores vision

Hvem vi er

Vi samarbejder og understøtter et dansk lydmiljø i verdensklasse

Vi er et fagligt involverende medlemsforum for samarbejde, netværk og forretningsudvikling. Vi arbejder på tværs af vidensinstitutioner og erhvervsliv i lydbranchen.

Danish Sound Cluster er den landsdækkende klyngeorganisation for Danmarks lydbranche. Vi arbejder for at forbedre menneskers livskvalitet gennem innovative lydløsninger. Vores mål er, at Danmark i 2025 skal ligge blandt verdens 3 bedste leverandører af lydrelaterede produkter og løsninger.

 

Lydteknologi udgør i dag et af Danmarks stærkeste tech-områder. For at fastholde og udbygge den position skal branchens aktører arbejde endnu tættere sammen. Som medlemsorganisation faciliterer vi samarbejds- og innovationsprojekter på tværs af lydbranchen og de tilknyttede videns- og forskningsmiljøer, samt styrker videndeling og faglige netværk. Desuden understøtter vi iværksætteri og internationale samarbejder.

Vores rammer

Vi er en del af klyngeprogrammet Innovationskraft, som finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

Hvad er en klynge

Klynger er åbne og neutrale platforme, der faciliterer samarbejder, booster partnerskaber og accelererer vidensbaseret innovation for at løse fremtidens store udfordringer.

Klynger er en bærende drivkraft i at udvikle Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner.

Baseret på virksomhedernes behov tager klynger lederskab for at drive bæredygtig vækst og innovation i verdensklasse.

Ved at samle aktører på tværs adresserer klynger muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én videninstitution, én kommune eller én organisation ikke kan løse alene.

  • Danmark har 13 nationale og offentligt finansierede klynger.
  • Klyngerne er udpeget til at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører.
  • Styrkepositionerne er udpeget dels af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og dels af uddannelses- og forskningsministeren.
Virksomheder i alle størrelser

Mød jeres kommende kunder, leverandører, samarbejdspartnere, og få adgang til kompetent arbejdskraft.

Corporate

Få adgang til den nyeste forskning, mød nye talenter i branchen og promovér jer over for studerende.

Forsknings- og vidensinstitution

Bring jeres forskning i spil og hjælp jeres studerende med at etablere virksomhedssamarbejder.

Vores vision

Hvem vi er

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: