Vidensbroprojekter

Deltag i et vidensbroprojekt, få adgang til nyeste forskning og kom på forkant med udviklingen

Få midler til et vidensbroprojekt og få adgang til ny viden

Danish Sound Cluster har mulighed for at bevilge midler til industridrevne vidensbroprojekter og anvendt forskning. Kunne I tænke jer at være med?

Hvad er et vidensbroprojekt? 

Et vidensbroprojekt bygger bro mellem virksomheder og videninstitutioner . Her omsættes specialiseret viden til nye ideer, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder – og tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Projektet kan være inden for f.eks. teknologiudvikling, feasibility studies, analyser etc.. Du kan få inspiration ved at kigge på igangværende vidensbroprojekter.

Videninstitutioner, som GTS-institutter og universiteter, modtager midler til at yde teknologisk bistand til danske lydteknologivirksomheder, som dermed hjælpes videre med innovationsideerne. Midlerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og er givet som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

I et vidensbroprojekt kan du og din virksomhed således: 

  • Være med til at definere en lydrelateret problemstilling, som I ønsker at arbejde med
  • Få betalt en forsker i en periode
  • Få adgang til resultaterne og bruge dem efterfølgende
  • Skabe netværk og kontakter i forskningsmiljøer og til andre virksomheder
  • Danne baggrund for nye samarbejder, fx nye / større innovationsprojekter
  • Være med til at præsentere projektets resultater i fx et webinar, på en konference eller i skriftlig formidling

Se Danish Sound webinar, hvor 4 afsluttede vidensbroprojekter præsenteres: klik HER

Kontakt os for en snak om din idé til et lydprojekt!

Vi kan hjælpe dig med at afgrænse projektet, finde potentielle samarbejdspartnere og give dig sparring på at udfylde ansøgning og budget. Vi kan også svare på spørgsmål om de krav vi stiller for at bevilge midler til dit projekt.

Vidensbroprojekterne er sponsoreret af

Nyttige skabeloner downloades her:

Ansøgningsskema – HER

Bevillingstilsagn – HER

Samarbejdsaftale – HER

Tildeling af projekter – HER

Skabelon til timeregistrering – HER

Slutrapport – HER

Retningslinjer om UFS’ Innovationskraft  2021-2024 – HER

HVEM KAN DELTAGE?

I hvert projekt deltager mindst én dansk vidensinstitution (et universitet eller et GTS-institut) og mindst to danske virksomheder. 

Mindst én af de deltagende virksomheder skal være en SMV. 

(max 250 ansatte – max omsæting EUR 50 mio. eller max balance  EUR 43 mio  og ingen “ikke-SMV” må eje mere end 25% af virksomheden (yderligere detaljer om SMV findes HER).

Udenlandske virksomheder er også velkomne til deltage.

HVAD BEVILGER VI MIDLER TIL ?

Du kan søge bredt indenfor de områder som Danish Sound Cluster arbejder med:

Gennemførelse af R&D aktiviteter, f.eks. anvendt forskning, udvikling og demonstration 

Forprojekter og feasibility-studier evt. som optakt til større forsknings- og udviklingsprojekter 

Behovs- og potentialeafdækning 

Kommunikation og vidensdeling 

RAMMER OG ANSØGNING 

I kan søge om støtte på 100-300.000 kr. til at dække vidensinstitutionernes lønomkostninger.  

Virksomhederne bidrager med arbejdstimer.

Samarbejdspartnerne i projektet indgår en samarbejdsaftale, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet fremgår klart. 

Indsend en kort projektbeskrivelse med budget og timeforbrugsbudget og forslag til formidlingsaktiviteter.

TIDSFRISTER OG PROCES 

Send din ansøgning inden udgangen af hvert kvartal. 

Sekretariatet og styregruppen behandler ansøgningerne og giver svar ca. en måned efter fristens udløb – dog i august for ansøgninger i Q2. 

Projektet skal starte i det efterfølgende kvartal.

Projektet skal afsluttes højst 6-12 måneder efter at I har fået bevilget projektmidler 

Puljen er pt. lukket, men forventes åbnet igen Q4 2024.

Projektleder Tinne Midtgaard

tm@danishsoundcluster.dk – tlf. 30 49 78 46

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: