Om Danish Sound Cluster

r

Hvad er en klynge

En klynge er en åben og neutral platform, der faciliterer samarbejder, booster partnerskaber og accelererer vidensbaseret innovation for at løse fremtidens store udfordringer.

Baseret på virksomhedernes behov tager klyngen lederskab for at drive bæredygtig vækst og innovation i verdensklasse.

Ved at samle aktører på tværs adresserer klyngen muligheder og udfordringer, som én virksomhed, én videninstitution, én kommune eller én organisation ikke kan løse alene.

Hvem er vi

Danish Sound Cluster er den landsdækkende klyngeorganisation for Danmarks lydbranche. Vi arbejder for at forbedre menneskers livskvalitet gennem innovative lydløsninger. Vores mål er, at Danmark i 2025 skal ligge blandt verdens 3 bedste leverandører af lydrelaterede produkter og løsninger. 

Lydteknologi udgør i dag et af Danmarks stærkeste tech-områder. For at fastholde og udbygge den position skal branchens aktører arbejde endnu tættere sammen. Som medlemsorganisation faciliterer vi samarbejds- og innovationsprojekter på tværs af lydbranchen og de tilknyttede videns- og forskningsmiljøer, samt styrker videndeling og faglige netværk. Desuden understøtter vi iværksætteri og internationale samarbejder.

Vi er organiseret som en medlemsbaseret forening med årlig generalforsamling, en bestyrelse og et sekretariat, der til daglig sikrer innovationsaktiviteterne.

Vores aktiviteter

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: