Advisory Board for ”Talent Attraction” - Møde #3

Dato: 27 oktober 2023

Time: 13.00 – 14.00

Sprog: Engelsk (forventelig udenlandsk deltagelse)

Format: Teams online

Pris:  Gratis

Hvorfor Talent Tiltrækning?

Danish Sound Cluster har i 2023 startet et ”Talent Attraction”-projekt, så mennesker generelt – og talenter i særdeleshed – får et bedre kendskab til det danske lydøkosystem og de mange muligheder for studier og jobs. Målet er at sikre langsigtet innovation ved at:

 • Øge antallet af nye studerende til studierne i lyd/akustik på uddannelsesinstitutionerne.
 • Øge antallet af nye talenter til ledige stillinger i lydbranchen.
Hvorfor et fælles ”Talent Attraction” initiativ?

En brandingkampagne af en hel sektor er kun mulig med en fælles indsats. Til at definere aktiviteterne har vi nedsat et Advisory Board/netværk bestående at udvalgte branchemedlemmer og eksterne partnere, som skal være med til definere, prioritere og eksekvere på de fælles indsatser fremadrettet.

Efter første 2 møder er der opstået nogle konkrete kampagne-muligheder i samarbejde med Copenhagen Capacity / State of Denmark. Desuden skal vi på det kommende møde drøfte vores idékatalog og får prioriteret indsatserne samt drøftet forretningsmodeller/økonomi.

Dagsorden
 • Velkommen –  hurtig præsentationsrunde. Kort om Advisory Board vs. Netværk – baggrund og succeskriterier.
 • Hvad er sket siden sidst? –  State of Denmark kampagne  + WSA award
 • Drøftelse af kommende aktiviteter, herunder
  • MIT European Career Fair, 2. marts 2024
  • DSE Messe, DTU, 20-21. marts 2024
  • ”Den fælles historiefortælling om dansk lyd” – status og det videre arbejde.
  • Kortlægning af  behovet i industrien? Erfarngerne fra survey i juni 2023.
 • Etablering af arbejdsgruppe
 • Finansiering – fonde og in-kind bidrag
 • Næste møde

Læs mere om talenttiltrækning til det danske lyd-økosystem HER

Målgruppen

Advisory Boardet/netværket er sammensat af nøglepersoner fra lydindustrien som arbejder med eller har interesse i employer branding. Hvis du arbejder med Employer Branding, talenttiltrækning og -rekruttering – så vil vi meget gerne høre fra dig!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om eller ønsker at deltage i Talent Attraction Advisory Board? Kontakt Business Developer, Jens Nedergaard, jn@danishsoundcluster.dk, +45 31621315  

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: