Optimeret målemetode for lydreduktion for delvist åbne vinduer (del 2)

hand open black plastic pvc window at home,

Projekttitel:

Optimeret målemetode for lydreduktion for delvist åbne vinduer (del 2)

Beskrivelse: 

Projektet er en udvidelse af et igangværende projekt (Optimeret målemetode for lydreduktion for delvist åbne vinduer), som giver mulighed for at gå langt mere i dybden med de alternative metoder end oprindeligt planlagt, samt betydeligt mere vidensdeling. Målet er det samme som i det oprindelige projekt, nemlig at undersøge alternative laboratoriemetoder til måling af lydisolation for delvist åbne vinduer, hvor nuværende metoder er beregnet for lukkede vinduer, og i nogle tilfælde kan give for konservative resultater. Disse kan betyde at beboeren i sidste ende udsættes for mindre støj, men for konservative resultater betyder også unødvendigt dyre og komplicerede vinduer, både for beboer og producent.

Det nuværende projekt har været i gang i mere end et halvt år, og bidrager med vigtig ny viden. Det har imidlertid også tydeliggjort, at vi med den oprindelige plan ikke får afdækket problemet i tilstrækkelig grad til, at én af metoderne fremover kan blive en godkendt dansk og international metode, der kan udføres akkrediteret. Med en udvidelse af projektet, der vil blive koordineret og integreret med det igangværende projekt, optimerer projektplanen.

I det oprindelige projekt undersøges to overordnet forskelige metoder:

1) Ændre senderummet til at være delvis lyddødt.

2) Anvendelse af signalbehandling til at fjerne uønskede akustiske reflektioner.

For det oprindelige projekt antoges, at det for modifikation af senderummet ville være tilstrækkeligt med en relativt simpel tilføjelse af et enkelt tykt lag yderst lydabsorberende materiale, men efter at studeret dette nærmere, ønskes at opbygge dette af flere lag af forskellige densiteter, tykkelser og strømningsmodstand, for i højere grad at gøre rummet semi-lyddød for både relevante høje og lave frekvenser og dermed bedst muligt overenstemmelse mellem laboratoriet og den virkelige situation som det ønskes at simulere. Samtidig ønskes ligeledes at afprøve metoderne for flere vinduestyper, mikrofonplaceringer og kildeplacering end oprindeligt planlagt. At ombygge laboratoriet er dog en tidskrævende opgave, og derfor skal de to projekter gerne overlappe tidsmæssigt, så dette kun gøres én gang.

Et nyt projekt giver desuden mulighed for større efterfølgende vidensdeling end det oprindelige projekt, der vil være essentielt for godkendelse af de alternative laboratoriemetoder. Vi planlægger at afholde et Danish Sound Cluster webinar, en præsentation på vinduesindustriens årsmøde, en dansk rapport med resultater, præsentation af resultater for ISO TC 43 SC 2 WG 18 (arbejdsgruppemøde for gruppen, der vedligeholder de relevante internationale målestandarder for både feltmåling og laboratoriemåling af lydisolation af vinduer) og præsentation af resultaterne på en international konference om akustik/støj.

Emnerelateret webinar  (20. maj 2022): klik her

Varighed:

Start: 18 november 2023
Slut: 1 november 2024
Funding: 350.000 DKK

Lead Research:

FORCE Technology

Lars Sommer Søndergaard, Senior Specialist Acoustics, Noise and Vibrations

Danish Sound Cluster professionelt arbejdsområde:

Healthcare & welfare

FORCE-removebg-preview

Funded by:

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFS)

Danish Agency for Higher Education and Science

The European Union

 

UFS logo rb
18
SoundFocus
EN_FundedbytheEU_RGB_POS_www

Danish Sound Cluster contact person:

Project Manager Tinne Midtgaard, tm@danishsound.org – tlf. 3049 7846

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: