Støjreduktion med smarte vinduesløsninger

Støjreduktion med smarte vinduesløsninger

20. maj @ 10.00 - 11.30

På dette webinar fokuserer vi på, hvordan beboeres ønske om muligheden for udeluft kan imødekommes ved hjælp af vinduesløsninger – selv i støjbelastede områder. Vores oplægsholdere vil give indblik i cases, forskning og målemetoder på området.

Form: webinar

Dato: 20. maj 2022

Tidspunkt: 10:00-11:30

Sted: Online via Zoom

Pris: Gratis

Sprog: Dansk

Hvis du har spørgsmål om tilmelding kan du kontakte Murielle De Smedt, mds@danishsound.org

Målgruppe for eventet:

  • Akustikingeniører

  • Vinduesproducenter

  • Kommuner og byplanlæggere

Oplægsholdere:

Program

 

Nye vinduesløsninger i stærkt trafikstøjbelastede boligområder – Cases frem til 2015

Mange beboere i stærkt trafikstøjbelastede boligområder ønsker vinduesløsninger med mulighed for udeluft, men med bedre lydisolation end almindelige, åbne vinduer. Der gives et overblik over erfaringerne fra en række danske cases med lydisolerende, ”åbne” vinduer i projekter frem til 2015 samt anbefalinger til videreudvikling af ”åbne”, lydisolerende vinduesløsninger og – ikke mindst – ændring af MST-vejledning 4/2007 og kommunernes forskellige fortolkninger.

Birgit Rasmussen, BUILD, Aalborg Universitet København

Birgit Rasmussen er seniorforsker på BUILD, Aalborg Universitet København. Forskningsområder: Bygningsakustik, SBi-anvisninger for den danske byggeindustri, nabostøj, sammenlignende studier af lydkrav I Europa. Chair for COST Action TU0901 (2009-2013), “Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions” (32 lande). Aktiv i DS, CEN og ISO standardisering, convenor for ISO/TC43/SC2/WG29 Acoustic classification of dwellings. Vicepræsident i European Acoustics Association (EAA) siden 2019.
Nabostøj: https://www.nabostoej.aau.dk/. Publikationer: www.vbn.aau.dk/en/persons/birgit-rasmussen

Målemetoder for åbne vinduer

Gældende metoder for måling af lydisolation af åbne vinduer er egentlig baseret på metoder til måling af lukkede vinduer. Lars vil gennemgå nogle af udfordringerne der er ved metoderne til måling af lydisolation for åbne vinduer og dertilhørende usikkerheder, baseret på erfaringer i udførte udviklingsprojekter, et nuværende resultatkontraktprojekt samt kommercielle opgaver.

Lars Sommer Søndergaard, FORCE Technology

Lars er seniorspecialist ved FORCE Technology (tidligere DELTA) i afdelingen for Akustik, Støj og Vibration. Han er uddannet i 2006 med speciale i akustik fra AAU, og har siden arbejdet primært indenfor på bygningsakustik, med særligt fokus på nicheområdet ’lydisolation af åbne vinduer’. Han har stået for to udviklingsprojekter for Miljøstyrelsen med ’lydisolation af åbne vinduer’ som emne, og er i øjeblikket ved at undersøge metoder for måling af lydisolation for åbne vinduer som en del af FORCE Technologys igangværende resultatkontraktprojekt. Lars deltager i DS, CEN, ISO og IEC standardisering.

Lydskodden i Folehaven

Allan vil gennemgå de støjtekniske aspekter knyttet til den nye lydskodde, der er monteret på nogle af boligerne i Folehaven, og ved at blive monteret på flere. Forhold vedr. montering og installation, brugerne betjening m.v. omtales også. Endvidere er der resultater fra en brugerundersøgelse.

Allan Jensen, Rambøll

Allan er seniorspecialist i Rambølls afdeling for støj og akustik. Han har arbejdet med støj og akustik siden 1980’erne. De senere år har han arbejdet mere og mere med trafikstøj og byplanlægning, hvor kunderne er både kommuner og bygherrer. Allan bistår undertiden Miljøstyrelsen og andre myndigheder med udarbejdelse af vejledninger om støj.

Han har i flere omgange være involveret i de løsninger, der er gennemført i Folehaven.      

Villy Sørensen, Formand i Folehaven

Formanden i Folehaven

Villy vil fortælle lidt om hvad de har gjort i gennem årene, hvor store er skadevirkningerne for de folk som bor tæt på de store trafikårer, og hvad er der i værktøjskassen.

Villy har været formand i 3B Folehaven siden 1986.

Som formand i en boligafdeling med en vejstrækning hvor der dagligt kører 60 tusind biler, er det nødvendigt at se på alle mulige løsninger.

  

Thomas Christensen, Rambøll

Thomas Christensen er Client Relations Specialist hos Art Andersen & Copenhagen – Part of Rambøll, der er eksperter inden for udvikling og produktion af dynamiske facader. Art Andersen har udviklet Lydskodden i samarbejde med den almene boligforening 3B Folehaven i København, der ligger ud til en af Danmarks mest trafikerede indfaldsveje. Lydskodden reducerer trafikstøj i 3B Folehavens lejligheder markant, samtidig med at den lader beboerne lufte ud.

Thomas er vores moderator for i dag. 

Innovationskraft
When you participate in this event, your time will be used as co-financing for the Innovation Power Project, which is funded by the Danish Business Promotion Board and the Danish Agency for Education and Research at a standard rate. Read more about Innovationskraft  HERE.

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: