Start et projekt

Deltag i et innovations- eller samarbejdsprojekt og kom på forkant med udviklingen

Få midler og adgang til ny viden gennem samarbejde med andre

Danish Sound Cluster understøtter virksomhedsdrevne innovationsprojekter og anvendt forskning – når det handler om lyd!
Kunne I tænke jer at være med?

Formålet med alle projekter er at frembringe ny innovative tiltag indenfor lyd. Det kan være indenfor så forskellige områder som: 

 • Koncepter til nye produkter eller løsninger 
 • Produkt- og procesinnovation 
 • Markedsføringsinnovation 
 • Organisationsinnovation 

Du kan få inspiration ved at kigge på nuværende projektportefølje.

Vi arbejder med tre projektmodeller:

 • Samarbejdsprojekter
 • Vidensbro-projekter
 • Projektkonsortier

Hvis du er i tvivl om hvilken projektmodel, der passer bedst i jeres situation – så fortvivl ikke, men kontakt os for at få sparring. 

Vi er sat i verden for netop det!

Samarbejdsprojekt

Overvejer din virksomhed at indgå i et samarbejde med en anden virksomhed eller er der allerede gang i eksisterende samarbejde omkring nye innovative tiltag indenfor lyd? Så kan det være et samarbejdsprojekt er noget for jer!

Forskning viser at virksomheder, der samarbejder med andre virksomheder, har større sandsynlighed for at udvikle nye innovationer end virksomheder, der ikke samarbejder.

Danish Sound Cluster har mulighed for at igangsætte og medvirke til at I sammen med andre arbejder med at frembringe innovative tiltag – måske som forberedelse til et større projekt. Kunne I tænke jer at være med?

Der vil være et lille tilskud til indkøb af konsulentydelser på max. 5000 kr. til hver deltagende virksomhed.

Læs mere om rammerne for samarbejdsprojekter her.

Vidensbroprojekt

Med udgangspunkt i virksomhedernes behov kan et vidensbroprojekt bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner (universiteter, proffessionshøjskoler, GTS institutter). Her omsættes specialiseret viden til nye ideer, og projektet har til formål at styrke innovation og vækstpotentiale gennem et samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. Det kan I få ud af projektet: 

 • Blive skarpere på en lydrelateret problemstilling
 • Få betalt en forsker i en periode. Støtte på 100-300.000 kr. til at dække vidensinstitutionernes lønomkostninger.
 • Få adgang til resultaterne og bruge dem efterfølgende
 • Skabe netværk og kontakter i forskningsmiljøer og til andre virksomheder
 • Danne baggrund for nye samarbejder, fx nye større innovationsprojekter / projektkonsortier
 • Være med til at præsentere projektets resultater i fx et webinar, på en konference eller i skriftlig formidling

Læs mere om rammerne for vidensbroprojekter her

Projektkonsortie

Måske har I allerede samlet en række partnere, men mangler en 3. part til drive processen fremad eller til at formidle projektets resultater? Måske mangler i den sidste partner i en ansøgning hos en offentlig eller privat fond? 

Sekretariatet for Danish Sound Cluster kan som uvildig 3. part være projektfacilitator eller projektleder og desuden resultatformidler. Med vores store erfaring som relationsopbygger og netværksfacilitator, vil vores rolle typisk være at bringe et projekt i fremad og sikre at det kommer i mål under hensyntagen til alle projektets partnere. 

Læs mere om projektkonsortier og DSC’s mulige rolle her

Kontakt os for en snak om din idé til et lydprojekt!

Vi kan hjælpe dig med at afgrænse projektet, finde potentielle samarbejdspartnere og give  sparring på at udfylde ansøgning, budget og eventuel sponsordialog. Vi kan også svare på spørgsmål om de krav vi stiller for at bevilge midler til projektet, hvis det er midler vi råder over.

Projektleder Tinne Midtgaard

tm@danishsoundcluster.dk – tlf. 30 49 78 46

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: