Netværk for Talent Tiltrækning - Møde #4

Date: 10 January

Time: 13.00 – 14.30

Sprog: Engelsk (forventelig udenlandsk deltagelse)

Format: Teams online

Pris:  Gratis for medlemmer

Tilmelding via e-mail: jn@danishsoundcluster.dk

Hvorfor Talent Tiltrækning?

Danish Sound Cluster har i 2023 startet et ”Talent Attraction”-projekt, så mennesker generelt – og talenter i særdeleshed – får et bedre kendskab til det danske lydøkosystem og de mange muligheder for studier og jobs. Målet er at sikre langsigtet innovation ved at:

 • Øge antallet af nye studerende til studierne i lyd/akustik på uddannelsesinstitutionerne.
 • Øge antallet af nye talenter til ledige stillinger i lydbranchen.

En brandingkampagne af en hel sektor er kun mulig med en fælles indsats, hvorfor netværket arbejder på at definere, prioritere og eksekvere på fælles indsatser fremadrettet, der kan være med til at gøre ”kagen større”. Efter første møder er der opstået nogle konkrete kampagne-muligheder, hvor en mindre gruppe nu kommer med konkrete initiativer til fælles bedste og drøtelse på kommende møder.

Dagsorden
 • Velkommen – baggrund og succeskriterier, præsentation af evt. nye deltagere.
 • Hvad er sket siden sidst?
 • Orientering fra arbejdsgruppen – DSE Messe, DTU, 20-21. marts 2024
   • Kampagnemateriale (Video/Tekst) ”Den fælles historiefortælling om dansk lyd”
   • Runde på hvem deltager i messen? Egen eller fælles stand?
   • Skattejagt på messen – hvordan i praksis?
   • “Landingpage” for fælles talenttiltrækning
 • Andre mulige initiativer
   • MIT European Career Fair, 2. marts 2024 – nogen i netværket, der deltager?
   • DSE Messe Aalborg 9-10 oktober 2024 
   • Andre danske messer – datoer?
   • Andre udenlandske messer – datoer?
 • Sommer / Efterår 2024 – priorietering af relevante aktiviteter og platforme.
 • Næste møde – gerne fysisk. Hvem vil være vært?

Læs mere om talenttiltrækning til det danske lyd-økosystem HER

Målgruppen

Advisory Boardet/netværket er sammensat af nøglepersoner fra lydindustrien som arbejder med eller har interesse i employer branding. Hvis du arbejder med Employer Branding, talenttiltrækning og -rekruttering – så vil vi meget gerne høre fra dig!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om eller ønsker at deltage i Talent Attraction Advisory Board? Kontakt Business Developer, Jens Nedergaard, jn@danishsoundcluster.dk, +45 31621315  

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: