Netværksgruppe: Materialer til akustikregulering og støjdæmpning

Bliv fagligt opdateret og få inspiration til at optimere jeres produktudvikling

 

Materiale-området er i hastig udvikling. Etablerede virksomheder, iværksættere og forskere arbejder på at skabe løsninger for bedre rumakustik og støjreduktion. Sideløbende er der bestræbelser på, at disse materialer også skal være bæredygtige og designmæssigt/æstetisk velfungerende, og indsatsen appellerer til dedikerede branchefolk med ofte meget forskellige faglige baggrunde. Trods højt vidensniveau og flotte produkter har langtfra alle i branchen adgang til teknisk-faglig viden om akustik, om materialers beskaffenhed og om, hvordan man dokumenterer på bæredygtighed. Denne netværksgruppe er et forsøg på at samle disse fagfolk, imødekomme en efterspørgsel på et kompetenceløft og erfaringsudveksling på området.

Målgruppe

Denne netværksgruppe er for dig, der sidder i en nøglerolle i en virksomhed, der arbejder med at udvikle og producere akustikmaterialer til loft/væg/gulv, dekorative elementer, møbler, andre byggematerialer, mm. Du ønsker at bidrage til at kvalificere og højne den viden, som I har om materialer, akustik og bæredygtighed i din virksomhed, dens produkter og processer, og i branchen som helhed. Du går ind i netværket med lyst til at dele viden og erfaringer med ligesindede.

Netværket er målrettet profiler uden ingeniørbaggrund.

Formål med gruppen

 • Øge vidensniveauet omkring akustik og materialer for folk uden ingeniørbaggrund
 • Introducere bæredygtighed som tema
 • Skabe netværk på tværs i branchen – mellem større og mindre virksomheder, startups og videninstitutioner
 • Sætte fælles projekter (undersøgelser, demonstrationer, mm) i gang
 • Arbejde på at skabe lettere adgang til testfaciliteter

Indhold

Vi forestiller os at arbejde med spørgsmål, som:

 • Introduktion til emnefeltet
 • Information om hvad branchen (fx rådgivende ingeniører) har brug for. Hvilke behov er der, alt efter brancher: hjem, industri, kontor, uderum, støjbarrierer til veje, industristøj?
 • Grundlæggende akustik – hvad gør forskellige absorbenter: membraner, resonansabsorbenter, porøse absorbenter – ”do’s and don’ts”
 • Grundlæggende akustik – kursusdage (tilkøb)
 • Standarder på området (også internationalt)
 • Standarder og målinger: Hvilke muligheder er der for målinger – og hvad er kvaliteten af målinger? Hvad er de gældende standarder for målinger, og hvilke metoder findes der for selv at lave målinger i udviklingsfasen?
 • Efter hvilke parametre måler vi bæredygtighed når det drejer sig om materialer? Hvilke problematikker skal man være opmærksom på? Hvordan dokumenterer man sine produkter som ”grønne” eller på anden måde bæredygtige?

Oplægsholdere og faglige sparringspartnere

 • Eksperter i materialer fra ledende uddannelses- og forskningsinstitutioner (Det Kgl. Akademi, DTU, Aalborg Universitet, Scenekunstskolen, m.fl.)
 • Ledende industrifolk fra bygge- og rådgivningssektoren
 • Oplægsholdere fra bygge-klyngen ”We Build Denmark”
 • Eksperter fra Dansk Standard, Statens Byggeforskning, el. andre
 • Undervisere i akustik fra Force Technology (kursus, tilkøb)

Udbytte  

Du får adgang til et tæt og fortroligt netværk og gensidig inspiration sammen med fagfolk, der lige som dig arbejder med at skabe løsninger til bedre akustik i byrum, kontorer og hjem. Som gruppemedlem er du med til at præge og prioritere de faglige emner, samt hvilke kurser vi evt. bør arrangere i fællesskab. De konkrete temaer aftales fra gang til gang for at sikre, at møderne har relevans og aktualitet. 

 

Deltagergebyr

0,- for betalende medlemsvirksomheder af Danish Sound Cluster

5.000,- ex. moms pr. person for øvrige virksomheder.

Deltagergebyret opkræves en gang årligt; i det første år opkræves du pr. påbegyndt kvartal.

For spørgsmål til netværket, kontakt venligst netværksfacilitator

Sine Lomholt Thomsen, slt@danishsound.org – tlf. 3013 6093

Innovationskraft
Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læse mere om Innovationskraft HER

Tilmeld dig

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: