Online kick-off-møde på netværksgruppe ”Akustikmaterialer”

10. januar 2023 - 15.00 - 16.30

Date: 10 januar 2023

Tid: 15.00 – 16.30

Form:  Zoom online

Pris: Gratis

Sprog: Dansk

Arbejder du med at designe, udvikle, producere eller opsætte akustikmaterialer, og har du lyst til at deltage i et vidensforum på tværs af branchen? Deltag i dette kick-off-møde og vær med til at præge det faglige indhold og de prioriteringer, vi vil lægge i gruppens arbejde.

Hvorfor netværksgruppen “Akustikmaterialer”?

Danmark rummer et imponerende felt af etablerede virksomheder, iværksættere og forskere, der på hver sin måde arbejder på at skabe løsninger for bedre rumakustik og støjreduktion. Området tiltrækker dedikerede profiler med forskellige faglige baggrunde, men ikke alle har fx teknisk-faglig viden om akustik, om materialers beskaffenhed og om, hvordan man dokumenterer på bæredygtighed. Dertil kommer fælles udfordringer inden for brand, sikkerhed, mærkning, mv., som påvirker branchen som helhed.

På den baggrund har Danish Sound Cluster taget initiativ til at åbne en netværksgruppe. Gruppen henvender sig til virksomheder og videnspartnere, der i fællesskab ønsker at styrke branchen – både hvad angår faglighed, rammer og perspektiver på tværs af branchen.

Intro: Problematikker, der knytter sig til feltet v/ Eddy Bøgh Brixen. 

Fra sit mangeårige virke som selvstændig konsulent har Eddy været involveret i projekter, hvor akustik og materialer har været i centrum. Projekterne har omfattet alt fra design af absorbenter, til akustisk rådgivning i forbindelse med etablering af studier, renovering af koncertsale og teatre og fx arbejde med storkontorer mv. Er i øvrigt medforfatter til ”Akustik og lyd der bevæger – god tone i idræt og kultur”. 

Eddy vil beskrive nogle af de områder, der er afgørende for at et givet materiale kan anvendes, når man befinder sig i feltet mellem æstetik og funktion – og pris og leveringstid. Dokumentation af materialernes egenskaber er selvfølgelig et must, men ofte er det også et spørgsmål, om der eksisterer tilstrækkeligt med praktiske løsninger til montage, tilpasning mv. Ikke sjældent er et produkt fejlanvendt med en skæv akustik til følge. Årsagen kan være salgsleddet, der ikke har fået den fornødne undervisning. 

Fælles, faciliteret drøftelse: Forventninger og ønsker til netværket 

  • Hvilke ønsker kunne jeres virksomhed have til dette netværk? 
  • Hvilke emner ville være særligt relevante for feltet? 
  • Hvilke typer erfaringsudveksling foreslår du at vi lægger vægt på?
  • Hvilke typer af decideret kompetenceløft bør vi sammen igangsætte? 
  • Hvad vil du eller en kollega evt. selv kunne bidrage med? 

Der udarbejdes et kort referat af mødet, så alle – inkl. de potentielle der var forhindret i at deltage – kan blive delagtiggjort i temaerne på mødet. 

Læs mere om netværksgruppen HER

Har du spørgsmål vedr. 

Oplægsholder: Eddy Bøgh Brixen

Facilitator: Sine Lomholt Thomsen

Participants in this event automatically permit Danish Sound Cluster to use pictures and videos from the event in marketing material that promotes cluster activities. Please contact Murielle De Smedt (mds@danishsound.org) in case you want to withdraw your permittance.

Innovationskraft
When you participate in this event, your time will be used as co-financing for the project Innovationskraft, which is funded by the Danish Business Promotion Board and the Danish Ministry of Higher Education and Science at a standard rate. Read more about Innovationskraft 

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: