Opråb fra samlet lydklynge: Krav om objektive kriterier for sanering af erhvervsstøtteordningerne

Lydbranchen er en vigtig industri i Danmark og bidrager til at markere os internationalt inden for tech. Desværre har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttet at fjerne erhvervsstøtten til industriens klynge, der faciliterer vidensdeling, øger innovationen og understøtter samarbejdet i lydbranchen. Det kalder på handling: fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det afgørende, at danske lydvirksomheders førerposition fastholdes og styrkes.

 

Af Torben Vilsgaard, direktør  Danish Sound Cluster , Søren Bech, Forskningsdirektør  Bang & Olufsen , Karen Wibling Solgård, Market Manager Nordics Demant , Vibeke Pedersen, Head of R&D, Troldtekt, Jesper Theil Thomsen, CEO Soundboks, Thomas Bak, professor, dekan, Aalborg Universitet , Carsten Gaarn-Larsen, koncerndirektør Danmarks Tekniske Universitet

 

Lydindustrien udgør en vigtig del af dansk økonomi

Lydbranchen er en industri, der trækker på højt uddannet arbejdskraft fra primært science- and engineering- fagene. Branchen udmærker sig ved højere lønninger og større produktivitet og jobskabelse end industrien i gennemsnit. Danish Sound Clusters arbejde for at stimulere vækst og innovation i lydbranchen bidrager til at sikre arbejdspladser i Danmark i dag og i fremtiden – både blandt akademikere og fagudlærte. Industrien udgør med andre ord en af landets stærkeste tech-områder. Samtidig bidrager virksomhederne i lydindustrien til forskning og udvikling af nye og innovative produkter, som bl.a.  løser støjproblemer i byer og bygninger, skaber bedre velfærd for hørehandicappede og andre steder i sundhedssystemet, og tilbyder oplevelsesformidling inden for musik, film og gaming.

De tre danske høreapparatsproducenter GN, Widex (nu WSA) og Demant har skabt Danmarks styrkeposition med en global markedsandel på over 60 %. De tre virksomheders årlige værdiskabelse er på mere end 7,5 mia. kr.,), dertil kommer også B&O og andre lydselskaber, der alt i alt bidrager til, at der er god økonomi for Danmark i at stimulere høre- og lydindustrien.

Imidlertid arbejder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i skrivende stund på sin strategi, der på ingen måde bidrager til at stimulere det lokomotiv, som høre- og lydindustrien udgør for dansk økonomi. Strategien drøftes sidst i september og besluttes endeligt senere i efteråret. Endvidere er dette arbejde tilsyneladende ikke koordineret med arbejdet i den regeringsnedsatte ekspertgruppe, der ifølge kommissoriet skal komme med anbefalinger til fremtidens erhvervsstøtte.

Konsekvensen heraf er, at flere erhvervsklynger står til at miste deres støtte og dermed har udsigt til at lukke – herunder ikke mindst Danish Sound Cluster, erhvervsklyngen, der understøtter den danske lydindustri, der samlet set omsætter for 70 mia. kr. årligt og beskæftiger 52.000. Konsekvensen er yderligere, at dette – foruden at koste ift. vækst og innovation – kan koste arbejdspladser og velfærd i de kommuner, hvor virksomheder i lydindustrien er placeret.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses beslutning kan med andre ord ende med at kortslutte arbejdet vedr. regeringens udspil om en revurdering af det samlede erhvervs-fremmesystem endnu før det for alvor er gået i gang.

Det er derfor uforståeligt, at der lægges op til at erhvervsstøtten til lydklyngen fjernes netop nu. Selvfølgelig bakker den samlede lydindustri op om, at erhvervslivet og det danske samfund mere generelt får så meget ud af erhvervsstøttekronerne som overhovedet muligt. Men på trods af lydbranchens udvikling, innovation og vækst, har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse alligevel ikke inkluderet lydteknologi i sin kommende strategi, hvilket er en ommer, der risikerer både at koste arbejdspladser og velfærd.

 

Forslag om sanering af erhvervsstøtte er problematisk for den førende lydindustri

Danish Sound Cluster understøtter som erhvervsklynge den danske lydindustri. Gennem afholdelse af aktiviteter som webinarer og konferencer er Danish Sound Cluster med til at facilitere vidensdeling i lydindustrien, ligesom klyngen fremmer indbyrdes samarbejde mellem danske lydvirksomheder, og mellem virksomheder og universiteter. Klyngen er vital for at den lydtekniske viden, der udvikles på universiteterne, finder anvendelse i industrien i form af nye innovative produkter og tiltag. Desuden understøtter klyngen iværksætteri i lydbranchen.

Med forslaget om fjernelsen af erhvervsstøtte til den danske lydindustri sløjfes støtten til en vigtig og unik industri for Danmark, der i stedet burde stimuleres som det vækstlokomotiv, industrien er. Danish Sound Cluster understøtter et velfungerende, stærkt og mangfoldigt økosystem, hvor store industrispillere, SMV’er, startups, selvstændige konsulenter og stærke vidensmiljøer på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne er gensidigt afhængige af hinanden. At sløjfe erhvervsstøtten til den danske lydindustri vil endvidere også ramme muligheden for en stærk branding af Danmark som et globalt centrum for innovation, forretningsudvikling, forskning og uddannelse. Lydklyngen er vital for teknologiområdet LYD, der som verdens eneste af sin slags er med til fortsat at sikre Danmarks førerposition i branchen.

 

Gennemgang af erhvervsstøtteordning efter objektive kriterier

Dette udfordrer samlet set linjen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og aktualiserer behovet for, at en sanering eller fjernelse af bestemte erhvervsstøtteordninger sker med afsæt i objektive og gennemskuelige kriterier og i en åben proces.

 

Opråb til Folketingets erhvervsordførere samt erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Der skal derfor lyde dette klare opråb til Folketingets erhvervsordførere samt erhvervsminister Morten Bødskov (S), at en ændring af erhvervsstøtteordningssystemet bør ske med afsæt i ensartede objektive kriterier og med blik for de samfundsøkonomiske gevinster, de enkelte klynger og industrier bidrager med. Det er altafgørende at undgå en arbitrær eller politiseret proces, som fjerner fokus fra det arbejde, som klyngen Danish Sound Cluster bidrager med til Danmarks lydteknologiske industri.

Danish Sound Cluster ønsker at bidrage positivt med indspil til en sanering af erhvervsstøtte-ordningen mhp. at få mest muligt for de danske skattekroner. Men det er afgørende, at saneringen tilgodeser innovation og forskning, dansk erhvervsliv og økonomi samt mindsker risikoen for kontraproduktive effekter på den danske konkurrenceevneevne.

Danish Sound Cluster er med til at markere lydindustriens virksomheder som stærke samfundsøkonomiske aktører inden for tech. Af samme årsag er det, afgørende at understøtte branchen. Der er for meget på spil til blot at underkaste samtlige erhvervsstøtteordninger grønthøstermetoden – det er der sjældent kommet noget godt eller værdifuldt ud af. Det vil blot koste på arbejdspladser og velfærden i de berørte kommuner i en tid, hvor vi i den grad står og mangler hænder.

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: