Lydteknologi er en af Danmarks styrkepositioner

ATV har i august 2020 offentliggjort den hidtil mest omfattende analyse af forsknings- og patenteringsaktivitet inden for teknologiområder, der er strategisk vigtige for Danmark, sat i et internationalt perspektiv. Analysen giver et billede af Danmarks teknologiske styrke målt efter en global målestok. Konklusionen er entydig: Danmarks teknologiske styrkepositioner er under pres.

Rapporten analyserer 11 teknologiområder, som i dag enten indgår direkte i aktuelle danske erhvervs- og innovationssatsninger, eller som vurderes at have strategisk betydning for Danmarks fremadrettede konkurrenceevne. Ved at sammentælle antal patenter og offentliggjort publikation per capita og sammenligne det de førende regioner i verdenenen kan Danmarks styrkeforhold måles.

Lydteknologi er et ud af 4 teknologiområder som ligger over internationalt niveau (styrkeforhold > 1)

Læs hele ATV rapporten her:

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: