Ordinær Generalforsamling 2022

Kære Danish Sound Cluster medlem.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling – Danish Sound Cluster

 Dato: tirsdag den 26. april 2022

 

Tidspunkt: 15.00 – 17.00

Sted: Sound Hub Denmark, Peter Bangs Vej 17, 7600 Struer

Mulighed for online deltagelse

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende projekter
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Regnskabet offentliggøres så snart det foreligger.

Tilmelding nødvendigt (senest 20/4) via mail til Murielle De Smedt (mds@danishsound.org) – angiv venligst om du ønsker online eller in-person deltagelse

Der serveres kaffe og kage for de fremmødte.

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: