Sammen skaber vi bedre livskvalitet

Læs om hvordan lyd påvirker vores hverdag – og hvordan vi gør det endnu bedre.

God lyd giver livskvalitet

Høresansen er en af vores 5 sanser og er uundgåeligt en stor del af vores hverdag. God lyd og støj påvirker os mentalt – positivt henholdsvis negativt. For at sikre bedre livskvalitet, er der stadig mange lydrelaterede samfundsudfordringer, som mangler stadig at blive løst. Her er et par eksempler:

  • Bedre pleje og markedspenetration for en femtedel af den globale befolkning, der lider af høretab – med social udstødelse og demens som potentielle konsekvenser.
  • Forbedret indendørs akustik på arbejdspladser, offentlige institutioner og i boliger – for at øge trivsel og produktivitet.
  • Reduktion af støjforurening i byområder – for alles fysiske og mentale sundhed.
  • Forbedrede lydoplevelser i hjem, biler, teatre, festivaler, kunst, ed tech, museer, telefon og webmøder – for velvære og god kommunikation.

Vi udfolder nogle af disse udfordringer løbende her på siden – som inspiration til ny innovation, samarbejder og projektmuligheder.

Reduktion af støjforurening

Mindst hver femte person i EU er udsat for et trafikalt støjniveau, der anses for at være sundhedsskadeligt. Hvordan løser vi den udfordring?

Afhjælpning af høretab

Hver femte i verden lider ifølge WHO af høretab – med social udstødelse og demens som potentielle konsekvenser. Hvordan sikrer vi bedre afhjælpning og markedsudbredelse?

God indendørs akustik

God akustik har positiv effekt på vores fysiske og mentale velbefindende samt på vores evne til at kommunikere og udføre opgaver effektivt.

God lyd er en menneskeret

Hvis man først har skærpet sin lyttesans opdager man vigtigheden af god lyd. Faktisk kan det blive en så stor erkendelse, så retten til god lyd bliver et kald 🙂

Sound Creates Health

Der er brug for løsninger der kan åbne for bedre liv for personer med demens, sammen med deres familier, pårørende og sundhedsudbydere. Lyd og musik har vist sig at være nøglen.

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: