Afhjælpning af høretab

Høretab kan have en ødelæggende indvirkning på menneskers evne til at kommunikere, studere og tjene til livets ophold. Manglende hørelse påvirker ofte menneskers mentale sundhed og deres evne til at opretholde relationer.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vil næsten 2,5 milliarder mennesker i verden – eller 1 ud af 4 personer – have en vis grad af høretab inden 2050, og mindst 700 millioner af dem vil have brug for adgang til øre- og hørepleje og andre rehabiliteringstjenester.

Både forskere og lydindustrien arbejder løbende på de teknologiske udfordringer med at differentiere ønsket lyd fra uønsket lyd. Hertil kommer udfordringen med anvendelse og udbredelse af høreteknologi:

 • Den samlede udbredelsesrate for høreteknologier i højindkomstlande er omkring 25 %. I disse lande anslås det, at 70 % med alvorligt høretab har høreapparater, medens kun 10 % med let til moderat høretab benytter høreapparater. Men yngre og mindre berørte mennesker bruger i stigende grad høreapparater, efterhånden som teknologien udvikler sig med bedre lydkvalitet og mere diskrete enheder.
 • Omkring 80 % af mennesker med høretab bor i lav- og mellemindkomstlande. Høreapparatmarkedet i disse lande er fortsat relativt underudviklet: Kun én ud af 45 personer med høretab bruger høreapparat. Folk i lav- og mellemindkomstlande har ofte ingen adgang til audiologisk og medicinsk behandling.
 Mange aktører i en kompleks værdikæde

Lydindustrien – som er en dansk styrkeposition – har derfor en vigtig rolle i at afhjælpe høretab og bidrage til at forbedre situationen for mennesker med høretab på flere måder:

 • Produktion af høreapparater: Danmark har nogle af de førende virksomheder inden for høreapparatindustrien, der udvikler og producerer avancerede og innovative høreapparatløsninger. Disse høreapparater hjælper personer med høretab med at forbedre deres hørelse og genoprette kommunikationsevner.
 • Forskning og udvikling: Industrivirksomhederne investerer i forskning og udvikling inden for høreteknologi og lydrelaterede områder. De arbejder på at forbedre eksisterende høreapparater, udvikle nye avancerede teknologier og finde innovative løsninger til at afhjælpe høretab og forbedre høreoplevelsen for brugerne.
 • Udbredelse af anvendelsen: Industrien samarbejder tæt med sundhedssektoren, audiologer og øre-næse-hals-specialister for at forstå behovene hos personer med høretab og udvikle skræddersyede løsninger. Dette samarbejde bidrager til at sikre, at høreapparater og andre høreteknologier imødekommer brugernes behov og giver optimal lydgengivelse.
 • Uddannelse og oplysning: Industrivirksomhederne bidrager til uddannelse og oplysning om høretab og hørepleje. De samarbejder med audiologer, høreklinikker og sundhedsinstitutioner for at øge bevidstheden om vigtigheden af tidlig opdagelse af høretab og betydningen af korrekt behandling og pleje af høresundheden.
Nye distributionsformer

Ventetiden til høreapparatbehandling kan være meget lang (måneder til år), hvilket kan have store psykosociale konsekvenser for personer med brug for hørerehabilitering. Derudover oplever mange i målgruppen, at de skal have gentaget de samme undersøgelser flere gange, hvilket kan medvirke til uhensigtsmæssige, Langtrukne og komplicerede forløb. Der foregår derfor overvejelser om visitationen af borgere med høretab skal omlægges og digitaliseres. Det er forventningen, at digital fjernvisitation på høreområdet kan bidrage til en nemmere, mere overskuelig og sammenhængende vej til høreapparatbehandling for personer med høretab. Se Inhear projektet

Siden oktober 2022 har det været tilladt med “Over The Counter” (OTC) salg af høreapparater uden forudgående konsultation – høreteknologi smelter sammen med forbrugerteknologi. Tiden vil vise om denne forretningsmodel ændrer markedet.

 
Nye teknologier / anvendelser

De første digitale høreapparater kom i 1990’erne, men der er stadig mange nye teknologiområder, som forskningen og industrien arbejder på at optimere. Eksempelvis:

 • Forbedret separation af tale og støj
 • Retningsbestemt talegenkendelse
 • Brug af kunstig intelligens I kombination med digital signalbehandling
 • Brug af Bluetooth Auracast teknologi til nye applikationer
 • Kognitive processer som kompensation for høretab
 • Formindske dimensionerne på elektronik, højttaler og strømforbrug
 • Cochlear implant – kunstig hørelse
 • Øget personalisering i opsætning af høreapparater
 • Personalisering af earplugs med brug af 3D print
Invitation til yderligere innovation

Danish Sound Cluster faciliterer en række aktiviteter for partnere og medlemmer, som arbejder på området med henblik på yderligere innovation. Vi hører gerne fra dig og din virksomhed/organisation i forhold til nye projekter og initiativer.

Events om temaet:
Projekter i Danish Sound Cluster regi:
Medlemmer, der arbejder med temaet:
Intereseret i at indgå et innovationssamarbejde inden for området?

Tøv ikke med at kontakte Jens Nedergaard, jn@danishsoundcluster.dk – tlf. 31621315

Jens Nedergard
Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: