Reduktion af støjforurening

At bo tæt på en vej, jernbane, vindmøller eller lufthavn kan være mere end blot en gene – mindst hver femte person i EU er udsat for et trafikalt støjnivau, der anses for at være sundhedsskadeligt.

På figuren nedenfor (klik for yderligere detaljer) er estimaterne for effekterne af langvarig eksponering for usunde støjniveauer.

 

Støjniveauerne fra transportkilder er generelt for lave til at forårsage biologisk skade på øret. Forskning viser dog, at langvarig eksponering for støj over visse niveauer kan udløse fysiologiske og psykologiske stressresponser, herunder frigivelse af stresshormoner som kortisol og adrenalin, øget hjertefrekvens og blodtryk, samt øget følelse af angst og irritabilitet. Stress forbundet med støj kan påvirke både fysisk og mentalt velvære og have indvirkning på søvnkvalitet, koncentration, præstation, indlæringsevne og generel livskvalitet.

Grundet støjens negative indvirkning på en stor del af Europas befolkning, er miljøstøj blevet et væsentligt problem for borgere og politikere. Reduktion af støj er derfor blevet et centralt mål under EU’s handlingsplan for nulforurening og direktivet om miljøstøj (Environmental Noise Directive – END).

Forskning og udvikling inden for akustik og støjdæmpning spiller en vigtig rolle i afhjælpningen:

  • Støjdæmpningsteknologi: Forskning og udvikling kan fokusere på at udvikle avancerede støjdæmpningsteknologier til vindmøller, tog og køretøjer. Dette kan omfatte innovative lydisoleringsmaterialer, støjdæmpende belægninger og støjdæmpende designløsninger, der effektivt reducerer den uønskede støj ved kilden fx dækstøj.
  • Akustisk design og planlægning: Ved hjælp af forskning og avanceret akustisk modellering kan man optimere den fysiske planlægning af veje, toglinjer og vindmølleparker. Dette kan omfatte placering af støjfølsomme områder væk fra støjkilder, optimal placering og orientering af vindmøller for at mindske støjgener, og design af veje med støjreduktion for øje.
  • Støjdæmpende barrierer og skærme: Forskning kan bidrage til at udvikle mere effektive og æstetisk tiltalende støjdæmpende barrierer og skærme langs veje og jernbaner. Dette kan omfatte anvendelse af innovative materialer, strukturer og former, der absorberer eller reflekterer støjen og beskytter nærliggende boligområder eller følsomme områder mod støjforurening.
  • Lydoptimeret infrastruktur: Forskning kan undersøge og udvikle lydoptimerede løsninger til infrastrukturanlæg. Dette kan omfatte anvendelse af støjdæmpende belægninger til veje, vibrationsoptimering af togskinner og -vogne samt lyddæmpende design af broer og tunneler.
  • Støjovervågning og -vurdering: Forskning kan bidrage til at forbedre metoderne til støjovervågning og -vurdering. Ved at udvikle avancerede støjdetekterings- og støjkortlægningsmetoder kan man identificere støjproblemer præcist og målrette specifikke områder, hvor indgreb er nødvendige.

For at opnå bæredygtig urbanisering er det derfor nødvendigt at integrere støjreduktionsstrategier i byplanlægning og udvikling for at skabe et sundt og levedygtigt samfund på lang sigt. Dette kan inkludere anvendelse af støjbarrierer, akustisk design af byområdet, begrænsning af trafik og industri i boligområder, brug af støjsvage byggematerialer osv. – for at reducere støjgener og forbedre livskvaliteten for byens beboere.

Danish Sound Cluster faciliterer en række aktiviteter for partnere og medlemmer, som arbejder på området med henblik på yderligere innovation. Vi hører gerne fra dig og din virksomhed/organisation i forhold til nye projekter og initiativer.

Events om temaet:
Projekter i Danish Sound Cluster regi:
Medlemmer, der arbejder med bæredygtig urbanisering:
Intereseret i at indgå et innovationssamarbejde inden for området?

Tøv ikke med at kontakte Jens Nedergaard, jn@danishsoundcluster.dk – tlf. 31621315

Jens Nedergard
Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: