Vindmøllestøj – hvordan balancerer vi den grønne omstilling?

En vigtig brik i omstillingen til bæredygtige energiformer er at forøge Danmarks kapacitet af strøm fra vindmøller. Generelt er der bred opbakning i befolkningen til at anlægge flere vindmølleparker – så længe det ikke foregår i baghaven eller forstyrrer havudsigten. Uanset om de står på land eller i vand, støder de fleste vindmølleprojekter på lokale protester, hvor hensyn til æstetik, miljø, natur, og – ikke mindst – støjgener spiller vigtige roller. Deltag i dette webinar og se vindmøllestøj i et nyt perspektiv.

Event i samarbejde med:

Dato: 25 juni 2024

Tid: 10.00 – 12.00

Format: Online Zoom

Pris: gratis

Sprog: Dansk

Har du spørgsmål vedr. deltagelse/registrering, venligst kontakt Murielle De Smedt: mds@danishsoundcluster.dk

Du møder:

Målgruppe: 

  • Kommunalt ansatte, der har været involveret i – eller skal til at arbejde med – vindmølleparker
  • Ansatte i vindmølleindustrien
  • Lokalpolitikere
  • Rådgivende ingeniører
  • Lyd- og akustik-professionelle
  • Ingeniører

Program

Hvilke støjgrænser, placeringskrav og reguleringer er der af støj fra vindmøller – og hvilke udfordringer giver de for projektplanlæggere såvel som de støjberørte borgere?

Dét vil webinarets første oplægsholder Lasse Månsson fra Miljøstyrelsen gøre os klogere på, mens han ligeledes vil fremlægge, hvordan man rent teknisk måler og beregner vindmøllestøj, og overholder de gældende støjgrænser.

Herefter dykker vi med Lars Søndergaard ved roret ned i et socioakustisk studie, som FORCE Technology har foretaget. Et studie der i korte træk har til formål at afdække, om der er særlige tidspunkter eller situationer, hvor man er mere eller mindre generet af støj – og om man med den viden, kan udnytte det konstruktivt og producere mere strøm. Lars vil dele de konklusioner og erfaringer studiet har ført med sig.

Professor og PhD Julia Kirkegaard vil med et kulturelt og sociologisk blik herefter tage fat på en diskussion af, hvornår lyd – i mødet med mennesket – bliver til støj, og hermed skabe større og bredere forståelse for lyd og vores støjkultur – med mennesket i centrum.

En åben erfaringsudveksling og fælles diskussion styres afslutningsvist af dagens gæstemoderator Rune Egedal, som vil tage imod spørgsmål fra det fremmødte webinarpublikum.

Du møder:

Lasse Christner Månsson, Specialkonsulent i støj hos Miljøstyrelsen
Lasse er uddannet civilingeniør med akustik og signalbehandling som specialeområde. Han har arbejdet med udvikling af lyddæmpere til udstødningsanlæg og rådgivning inden for rum- og bygningsakustik, ekstern støj og infrastrukturstøj – med særlig vægt på tekniske detaljer i beregninger, målinger og kommunikation til brugere.

Julia Kirch Kirkegaard, Associate Professor, PhD DTU Wind Energy & Energy Systems.

Med en baggrund i Science & Technology Studies (STS) og Economic Sociology, og tidligere stillinger ved Stanford University, USA, har Julia publiceret bredt om spørgsmål vedrørende energiomstillingen, med særligt fokus på vindenergi og behovet for mere tværfaglighed i forskning. Julia leder Co-Green-projektet (2021-2024), finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), som undersøger kontroverser vedrørende vindenergi og vindmøllestøj. Julia har for nylig fået to prestigefyldte excellence-stipendier fra European Research Council (ERC Starting Grant 2024-2028) og Den Uafhængige Forskningsfond Danmarks Sapere Aude-program (2024-2027).

Lars Sommer Søndergaard, Seniorspecialist hos FORCE Technology

Lars er seniorspecialist ved FORCE Technology i afdelingen for Akustik, Støj og Vibration. Han er uddannet i 2006 med speciale i akustik fra AAU, og har siden arbejdet med støj fra vindmøller fra mange vinkler; det værende både i form af måling af kildestyrke efter nationale eller internationale metoder, analyse og rådgivning, udviklingsprojekter for Miljøstyrelsen, deltagelse i små og store forskningsprojekter og som deltager i national og international standardisering for at vedligeholde og udvikle målemetoder.

Rune Egedal, Team Leader hos Sweco, Department Acoustica (MODERATOR)

Rune vil i kraft af sin store professionelle erfaring med lyd og akustik være moderator for debatten. 

 

Dette arrangement er lavet i samarbejde med IDA – Ingeniørforeningen. Deltagerlisten for denne begivenhed vil blive delt med IDA kun til statistisk brug.

Innovationskraft Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats. Læs mere om Innovationskraft. Ved at tilmelde dig denne begivenhed modtager du automatisk Dansk Sound Cluster Nyhedsbrev.
Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: