Musik for Demens

Mange mennesker står over for en langvarende udviklingproces med demens, hvor sammenhold og støtte afgørende. Vi har brug for løsninger, der kan forbedre livet for personer med demens, sammen med deres familier, pårørende og sundhedsudbydere. Musik har vist sig at være en nøgleløsning.

Project pic 750x499

Da musik har vist sig at have en positiv indvirkning på mennesker med demens, mener Danish Sound Cluster, at det er afgørende at samle forskellige partnere som politikere, NGO’er, forskere og industrier.

Vi ønsker at samarbejde om at skabe nye og kreative løsninger. Mange virksomheder i vores netværk brainstormer allerede ideer og arbejder på løsninger. Det er vigtigt at give disse løsninger den opmærksomhed, de fortjener, fremvise dem og sikre, at de bliver brugt i praksis og gjort tilgængelige på markedet.

Derfor meldte Danish Sound Cluster sig ind i Music Can-initiativet. Vi er glade for at se væksten i dette projekt og håber at se det udvides til flere initiativer i fremtiden.

Musik har vist bemærkelsesværdige fordele for hukommelsen og det generelle velvære. Det har kraften til at opløfte stemninger, lindre angst og endda udløse elskede minder. Det er grunden til, at musik fortjener en væsentlig rolle i demenssundhedsplejen og bør integreres i de nationale sundhedsplaner for demenspatienter.

Fra musikterapi og sangundervisning til at deltage i koncerter eller bare nyde radioen, er blot nogle af de måder, hvorpå musik kan bidrage.
Netop derfor er Danish Sound Cluster begejstret for at være en del af Music Can-projektet. Vi er ivrige efter at fremvise danske virksomheder, der udnytter lyd og teknologi til at udvikle løsninger, der forbedrer livskvaliteten for personer med demens, deres pårørende og deres pårørende.

Om “Music Can” projektet 

En ny platform kaldet Music Can er lanceret, der sigter mod at revolutionere demensplejen ved hjælp af musik og lyd. Universal Studios står bag dette værdifulde projekt, og du kan finde platformen på www.musican.co.uk.

UK vil være det første til at prøve denne platform, der fungerer som et testmarked, før den bliver tilgængelig på verdensplan. Planen er at lancere og promovere det til globale sundhedssystemer, plejere og private sundhedsorganisationer.

Platformen handler om at have en helhedsorienteret tilgang til trivsel og sundhedspleje for mennesker med demens. Det samler patientinformation, terapeutiske behandlinger og musikkens kraft. Ved at gøre dette sikrer det, at personer med demens, deres familier og pårørende har adgang til en enkelt platform spækket med nyttig information, ressourcer, behandlinger og musikforslag.

Danish Sound Cluster er gået sammen med Trade Council i Storbritannien og Danmark, samt musikkonsulent Alan Mash, alt sammen takket være en invitation fra “Music Can”-initiativet.

En gruppe danske virksomheder, der tilbyder ydelser og løsninger til mennesker, der lever med demens, blev inviteret til at være en del af dette projekt. I alt har ti virksomheder tisluttet sig og deltaget i tre workshops i løbet af foråret 2023. To af disse workshops fandt sted i Lydens Hus i København, mens den tredje fandt sted på den danske ambassade i London.

Deltagende virksomheder:

Codezo, Hindenburg, Melocura, MuseIQ, Neuorora, Platin Gate, Soundbox, Soundmade, Soundwheel, Vibroacoutics. 

Projekt partnere: 
Trade Council UK, Trade Council DK, DK Tech Global, Universal Records.

Er du intereseret i at høre mere omkring dette projekt?

Tøv ikke med at kontakte Project Manager Tinne Midtgaard, tm@danishsoundcluster.dk – tlf. 3049 7846

Musik og demens

Musik har vist sig at hjælpe med hukommelse og velvære. Det kan forbedre humøret, reducere angst og endda bringe minder frem. Derfor skal musik være en del af demens-sundhedsvæsenet og indgå i den nationale sundhedsplan for mennesker med demens. Uanset om det er musikterapi, sangundervisning, deltagelse i koncerter eller blot at lytte til radio, er der mange måder, musik kan bruges på. Derfor er Danish Sound Cluster begejstrede for at være en del af Music Can-projektet. Vi ønsker at fremvise danske virksomheder, der bruger lyd og teknologi til at skabe løsninger, der øger trivslen og livskvaliteten for mennesker med demens, deres pårørende og pårørende.

Relevante links

https://www.musicfordementia.org.uk/about 

https://www.youtube.com/watch?v=EAaY9hxTPiM 

Demens er et stigende globalt sundhedsproblem.

Demens er en voksende bekymring, der påvirker flere og flere mennesker rundt om i verden. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at over 55 millioner mennesker i øjeblikket lever med demens, og at der opstår næsten 10 millioner nye tilfælde årligt. Forudsigelser tyder på, at disse tal vil stige til 78 millioner i 2023 og 139 millioner i 2025. Demens rangerer som den syvende hyppigste dødsårsag og er en væsentlig kilde til handicap og afhængighed blandt ældre mennesker globalt.

Demens påvirker ikke kun de diagnosticerede; det berører også deres familiers og lokalsamfunds liv. Pårørende og personale, hvad enten de er hjemme eller på plejefaciliteter, står over for udfordringen med at yde stimulerende og etisk pleje, der øger trivslen og livskvaliteten for personer, der lever med demens.

Der er dog håb om bedre resultater. Tilstrækkelige sundhedsforanstaltninger, gennemtænkt planlægning og samfundsstøtte kan i høj grad forbedre livet for dem, der lever med demens.

WHO indførte den globale handlingsplan (2017 til 2025), som opfordrer medlemslandene til at udvikle og iværksætte demensplaner. WHO’s første mål inden for denne plan er at få 75 % af landene til at skabe eller opdatere nationale politikker, strategier eller planer for demens inden 2025. Disse planer omfatter forskellige områder, herunder:

  • At gøre demens til en folkesundhedsprioritet.
  • Øge bevidstheden om og forståelsen af demens.
  • Reduktion af risikoen for at udvikle demens.
  • Forbedring af demensdiagnose, behandling, pleje og støtte.
  • Støtte til pårørende til personer med demens.
  • Udvikling af informationssystemer til behandling af demens.
  • Fremme af demensforskning og innovative løsninger.

Tilsvarende har Sundhedsstyrelsen etableret en national sundhedsplan for demens fra 2016 til 2025, i overensstemmelse med WHO’s indsatsmål. Du kan finde mere information om Danmarksplanen på dette link: https://www.sst.dk/da/viden/Demens

I 2015 beregnede Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at demens koster enorme 818 milliarder amerikanske dollars, hvilket er omkring 1,1 % af hele verdens økonomi. Dette omfatter ikke kun de penge, der bruges på sundhedspleje og sociale ydelser, men også værdien af pleje ydet af familier (uformel pleje).

En undersøgelse foretaget af Dansk Demensforskningscenter viste, at i Region Hovedstaden blev den årlige udgift pr. person anslået til omkring 522.800 danske kroner.

 

I janaur 2024 har Syddansk Universitet oiffentliggjort et nyt studie med data fra hele 573.088 personer, hvor man har fundet en sammenhæng mellem høretab og udvikling af demens. Studiet er det hidtil største af sin art. https://www.sdu.dk/da/nyheder/horetab-oger-risikoen-for-at-blive-dement 

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: