Borgmestre i opråb: Ændringer i erhvervsstøtten må ikke hæmme væksten i Midt- og Vestjylland

På vegne af kommunerne i Business Region MidtVest, Hans Østergaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern, Marianne Bredal, fungerende borgmester, Struer, Peder Chr. Kirkegaard, borgmester, Skive, H.C. Østerby, borgmester, Holstebro, Erik Flyvholm, borgmester, Lemvig, Dorte West, borgmester, Herning og Ib Lauritsen, borgmester, Ikast-Brande

 

Kronik af de syv borgmestre i Business Region MidtVest

Midt- og Vestjylland er i dag et stærkt industriområde med god vækst. Det skal det blive ved med at være. Derfor må Regeringen, i sit i øvrigt helt relevante arbejde med at omlægge erhvervsstøtteordningerne, heller ikke forringe rammerne for virksomhederne i det midt- og vestjyske.

Men det er tilsyneladende lige præcis det, der er ved at ske. Erhvervsfremmestyrelsen er, endda på et tvivlsomt grundlag, ved at fjerne de erhvervsklynger, som både er særligt vigtige i det midt- og vestjyske område og samtidig også repræsenterer nogle af de unikke danske styrkepositioner.

 

Klynger skal bidrage til vækst – også i Midt- og Vestjylland

De fleste er enige om, at nøglen til fremtidig vækst i Danmark handler om at omsætte den viden, som vidensmiljøer producerer, til innovation og iværksætteri i vores virksomheder.

Her spiller de danske erhvervsklynger en helt afgørende rolle som bindeled mellem virksomheder og vidensinstitutioner – og det er helt essentielt, at det er nemt at tilgå klyngerne, også i det midt- og vestjyske.

Det er derfor uforståeligt at man, udover at spilde tre års opbygning af disse klynger, også dropper det, der var helt afgørende ved etableringen, nemlig at få en afbalanceret regional forankring af erhvervsklyngerne, så klyngerne blev til gavn for virksomheder i hele Danmark.

Dette princip ser ud til at være erstattet af en mere centralistisk tilgang. Fastholdes beslutningen, vil det ikke bare skade vækstmulighederne for virksomhederne i det midt- og vestjyske, det er også en samfundsøkonomisk dårlig beslutning – når man holder gevinsten op imod omkostningerne af at fastholde klynger i det midt- og vestjyske. 

 

Hold fast i de strategiske satsninger, der understøtter de regionale vækstmotorer

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit seneste møde – efter en lukket proces og på baggrund af ikke objektive kriterier, administrativt indstillet til, at man skal fjerne støtten til flere danske styrkepositioner.

Det gælder bl.a. støtten til lydområdet og klyngen Danish Sound Cluster, som er særlig vigtig i det midt- og vestjyske område. Lydindustrien er et af landets stærkeste tech-områder, primært koncentreret i Hovedstadsområdet og i Midt- og Vestjylland. Lydindustrien beskæftiger allerede 52.000 arbejdspladser i over 600 virksomheder og står samlet set for mere end 60 mia. i eksportkroner. Lyd er en af de danske styrkepositioner, som Invest in Denmark gerne fremhæver i deres salgstale for, hvad der er særligt for Danmark. 

Virksomheder i den danske lydindustri er placeret rundt omkring i landet, mens lydklyngens hovedsæde er placeret i Struer i Nordvestjylland, som den eneste danske erhvervsklynge. Medlemmerne tæller blandt andet anerkendte virksomheder som Grundfos i Bjerringbro, Bang & Olufsen i Struer, Troldtekt i Troldhede, Fog og Venø i Aulum, Bramming Plast-Industri, Tonax i Horsens, samt globalt berømte audio brands som Scan-Speak i Videbæk, SL Audio i Skive og Dynaudio i Skanderborg.

Det er med andre ord en ekstrem vigtig erhvervsklynge for det midt- og vestjyske – og for tiltrækning og fastholdelse af nye talenter til branchen. Det er derfor ulogisk, at der nu indstilles til at Erhvervsfremmebestyrelsen ekskluderer lydteknologi i sin kommende strategi. Især når betydende virksomheder og universiteter som Aarhus Universitet og Aalborg Universitet bakker op om vigtigheden af lydklyngens arbejde, samt adgangen til klyngen med dens placering i det midt- og vestjyske.

De syv kommuner i det midt- og vestjyske anerkender selvfølgelig, at det giver god mening at revidere erhvervsstøtteordningerne. Det skal bare ikke være på bekostning af innovation, stærk konkurrenceevne, tiltrækningskraft og regionale arbejdspladser i det midt- og vestjyske.

Derfor opfordrer vi ministeren og Erhvervsfremmebestyrelsen til, at en ny strategi bevarer støtten til lydområdet og dermed fastholder de danske styrkepositioner og regionale vækstmotorer. Det vil være til gavn for det midt- og vestjyske område – og for hele Danmark.

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: